Eğitmenlerimiz

Avukat-Cigdem-SELLI-DILEK-640x961-1

Av. Çiğdem DİLEK

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Çiğdem Dilek, Yüksek Lisansını Başkent Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında tamamlamıştır. Ayrıca London School of Economics’te 1 yıl Avrupa Birliği Hukuku eğitimi aldı.

Avukatlık mesleğine başladığı andan itibaren özel hukuk alanında çalışan Çiğdem Dilek, özellikle enerji hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, marka ve patent hukuku, inşaat hukuku, idare hukuku konularında çalışmalarını sürdürmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilen Çiğdem Dilek, kamu kurumlarının yanı sıra birçok yerli ve yabancı şirketi temsil etmiştir.

Çiğdem Dilek, Ankara Barosu Enerji Hukuku Komisyonu’nun kurucu başkanıdır. Halen Global Energy Association’da İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca son 13 yıldır Türkiye’nin en büyük enerji kongresi olan EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Bu kongre kapsamında düzenlenen enerji hukuku oturumlarında ders vermiştir. Çiğdem Dilek halen Ankara Çankaya’daki ofisinde mesleğini yapmaktadır.

231352_managingpartner

Av. Mehmet Suat KAYIKÇI

Mehmet Suat Kayıkçı, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra 2011 yılında Queen Mary, University of London’da Çevre ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.
Avukatlık stajını Ankara Barosunda tamamladıktan sonra Çevre Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Kayıkçı, Eylül 2004’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda uzman yardımcısı, Ocak 2008’de de Enerji Uzmanı olarak atanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 2014 yılında ayrılan Kayıkçı kariyerine serbest avukat olarak devam etmek üzere LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunun kurucu ortakları arasında yer almıştır.
Enerji hukuku alanındaki önde gelen sertifika programları başta olmak üzere birçok platformda eğitmen ve konuşmacı olarak da sunumlar yapan Kayıkçı’nın Petrol Piyasası Hukuku isimli bir kitabı, enerji alanındaki çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve değerlendirme yazıları bulunmaktadır.Kayıkçı, İngilizceyi akıcı olarak ve akademik düzeyde kullanmaktadır.

dilhun-ayaydin

Dr. Dilhun AYAYDIN

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2004 yılında mezun olduktan sonra, 2001-2003 yılları arasında stajyer olarak Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Legal Office’te çalışmıştır.2004-2005 yılları arasında Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamlamış, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku Anabilim Dalı ) “Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun Denetim Ve Yaptırım Uygulama Yetkileri” konulu teziyle yüksek lisans eğitimini; 2014 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku Anabilim Dalı) “Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun Kamu Yayıncılığı Ve Özel Yayıncılık Üzerindeki Yetkileri(Yayına Hazırlanmakta)” konulu teziyle de doktora eğitimini tamamlayarak Dr. unvanını almıştır. 2014 yılından itibaren Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümünde (İdare Hukuku) Öğretim Görevlisi olarak, 2020 yılında ise Doktor Öğretim Üyesi olarak atanmıştır. 2016 Haziran – 2017 Ekim tarihleri arasında Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, 2019 Mart ayından itibaren  Çankaya Üniversitesi Genel Sekreterlik görevini vekaleten, 2019 Eylül ayından itibaren Asaleten yürütmektedir. Çalışma konuları İdare Hukuku – İdari Yargılama Hukuku, Enerji Hukuku, İdari Yaptırımlar (Ceza Hukuku ve İdare Hukuku Karşılaştırmalı Çalışmalar), Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Personel Hukukudur. 2 adet kitapta bölüm yazarlığı bulunmakta olup, 2 adet hakemli dergide yayınlanmış makalesi de bulunmaktadır. Ayrıca Kick Boks Federasyonu Disiplin Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

ilker

Av. İlker Fatih KIL

2002 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan İlker Fatih Kıl, 2003 yılında aynı fakültede idare hukuku yüksek lisans çalışmalarına başlamıştır. 2008 yılında Michigan State University’de Enerji ve Regülasyon eğitimini başarıyla tamamlamış olup daha sonra, 2013 yılında Dickinson School of Law, Pennstate University’de Uluslararası Ticaret ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmış ve halen Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde özel hukuk alanında doktora çalışmalarını devam ettirmektedir. Şubat 2006’da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda çalışmaya başlayıp, Ocak 2009 yılında “Türk Akaryakıt Piyasasında Dağıtım Şirketleri ile Bayiler Arasında Uygulanan Tek Elden Satın Alma Sözleşmeleri,” başlıklı uzmanlık tezini hazırlayarak Enerji Uzmanı olmuştur. Enerji hukukunda idari yaptırımlar, enerji hukuku sözleşmeleri ile rekabet ve regülasyon hukuku konularında çalışmalarını yoğunlaştıran, enerji hukuku alanında hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve çok sayıda yazısı bulunan İlker Fatih KIL, enerji hukuku alanında çeşitli eğitim programlarına eğitici olarak katkı sağlamaktadır.

profileImage_2290-207x300

Prof.Dr. Mustafa ERKAN

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Mustafa Erkan, 2003 yılında University of Leicester’da Uluslararası Ticaret Hukukunda yüksek lisansını tamamlamış olup ardından 2009 yılında University of Exeter’de doktorasını tamamlamıştır.

İleri derecede İngilizce bilen ve çok sayıda yayını olan  Mustafa Erkan 2020 yılında Profesör unvanını almıştır.

Prof. Mustafa Erkan halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde milletlerarası tahkim, milletlerarası ticaret hukuku ve  enerji hukuku dersleri vermektedir.

Basar-Hazar

Av. Hazar BAŞAR

2016 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Av. Hazar Başar, aynı yıl Hollanda’da Amsterdam Üniversitesi bünyesinde Avrupa Rekabet Hukuku ve Regülasyon alanında yüksek lisans programına başlamıştır. Yüksek lisans tezini “Avrupa Komisyonu’nun Taahhüt Kararlarının Rekabet Hukuku İhlallerinden Kaynaklanan Tazminat Davalarında Delil Kaynağı Olarak Kullanımı” üzerine yazan Hazar Başar, 2017 yılından beri İstanbul’da yerli ve çok uluslu şirketlere rekabet hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunmakta ve şirketleri Rekabet Kurumu nezdindeki tüm süreçlerde temsil etmektedir. Rekabet hukukunun yanı sıra anayasa ve idare hukuku ile enerji hukuku, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, suç gelirlerinin aklanması, şirket içi soruşturmalar, Amerikan yaptırım rejimi ve ihracat kontrolleri gibi uyum alanlarında çalışmalarını yoğunlaştıran Av. Hazar Başar, regüle sektörlerde rekabet ile düzenleyici ve denetleyici kurumların görev ve yetki çatışmaları konularında da akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

Bilimgut_photo-244x300

İnanç BİLİMGUT

2000 yılında ODTÜ Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan İnanç BİLİMGUT, 2003 yılında dönem itibarıyla TEİAŞ bünyesinde Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)’nde görev alarak enerji sektörüne girmiştir. PMUM bünyesinde gerçekleştirilen ilk dengeleme ve uzlaştırma süreçlerinin tasarımında ve ilk Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin hazırlanması çalışmalarında aktif olarak yer almıştır.

2004 yılında EPDK bünyesinde Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, hazırladığı ”Elektrik Piyasasında Son Kaynak Tedariği” konulu tez çalışmasıyla 2008 yılında Uzman olarak atanmıştır. EPDK bünyesinde ağırlıkla piyasaya giriş, şebekeye erişim ve yeni teknolojilere ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması/güncellenmesi ile piyasa izleme ve raporlama faaliyetlerinin tasarlanması ve sürdürülmesi çalışmalarında bulunmuştur.

2011 yılında kamu görevinden ayrılan İnanç BİLİMGUT, RWE Türkiye bünyesinde düzenlemeler ve düzenleyici kurumlarla ilişkilerden sorumlu müdür olarak göreve başlamıştır. RWE bünyesinde görev aldığı dönem zarfında grubun elektrik üretimi, ticareti, perakende satışı ile doğal gaz ticareti alanlarında faaliyetlerde bulunan şirketlerinde yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. Halihazırda da yine RWE&TURCAS ortaklığı bünyesindeki şirketlerde İş Geliştirme ve Kamu İlişkileri Direktörü ve YK üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

saban-onay-300x300

İnanç BİLİMGUT

2000 yılında ODTÜ Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olan İnanç BİLİMGUT, 2003 yılında dönem itibarıyla TEİAŞ bünyesinde Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi (PMUM)’nde görev alarak enerji sektörüne girmiştir. PMUM bünyesinde gerçekleştirilen ilk dengeleme ve uzlaştırma süreçlerinin tasarımında ve ilk Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin hazırlanması çalışmalarında aktif olarak yer almıştır.

2004 yılında EPDK bünyesinde Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış, hazırladığı ”Elektrik Piyasasında Son Kaynak Tedariği” konulu tez çalışmasıyla 2008 yılında Uzman olarak atanmıştır. EPDK bünyesinde ağırlıkla piyasaya giriş, şebekeye erişim ve yeni teknolojilere ilişkin ikincil mevzuatın hazırlanması/güncellenmesi ile piyasa izleme ve raporlama faaliyetlerinin tasarlanması ve sürdürülmesi çalışmalarında bulunmuştur.

2011 yılında kamu görevinden ayrılan İnanç BİLİMGUT, RWE Türkiye bünyesinde düzenlemeler ve düzenleyici kurumlarla ilişkilerden sorumlu müdür olarak göreve başlamıştır. RWE bünyesinde görev aldığı dönem zarfında grubun elektrik üretimi, ticareti, perakende satışı ile doğal gaz ticareti alanlarında faaliyetlerde bulunan şirketlerinde yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. Halihazırda da yine RWE&TURCAS ortaklığı bünyesindeki şirketlerde İş Geliştirme ve Kamu İlişkileri Direktörü ve YK üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

mehmet-eski-1-150x150

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ESKİ

Mehmet Eski 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş, 1997 yılında da Köln Üniversitesinde Özel Hukuk alanında Yüksek Lisansını tamamlamış, 2016 yılında özel hukuk alanında Doktorasını Ticaret üniversitesinde tamamlayarak akademik hayatına başlamıştır. 2007-2008 yıllarında Sözleşmeli Öğretim Görevlisi olarak Sakarya Üniversitesinde görev almış, 2012-2013 yılları arasında yine aynı unvanla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde görev almıştır. 2016-2019 yılları arasında Yardımcı Doçent olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev alan Mehmet Eski, 2019 yılında Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde Doçentlik kariyerine devam etmektedir. İleri derecede Almanca bilen Mehmet Eski’nin birden çok yayınlanmış eseri de bulunmaktadır.

burak

Dr. Av. Y. Burak ASLANPINAR

Dr. Y. Burak Aslanpınar, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini Gazi Üniversitesi Maliye (Mali Hukuk/Vergi Hukuku) bölümünde almıştır. Prof. Dr. Şükrü KIZILOT danışmanlığında hazırladığı yüksek lisans tezinin konusu “Gayrimenkullerin İvazsız İntikallerinin Vergilendirilmesi”, Prof. Dr. Selda AYDIN danışmanlığında hazırladığı ve güncellenmiş haliyle Seçkin Yayınevi’nden kitap olarak basılan doktora tezinin konusu ise “Vergi Kaçakçılığı Suçları” hakkındadır. Avukatlık stajını 2007 yılında tamamlayıp ruhsatnamesini aldıktan kısa bir süre sonra “Kızılot Hukuk Bürosu”nda meslek hayatına başlamış olup avukatlık faaliyetini kurucusu olduğu “Aslanpınar Hukuk Bürosu”nda devam ettirmektedir. Türkiye Barolar Birliği için hazırladığı “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Olan Arabuluculukta Taraf Vekilliği El Kitabı” basılı ve dijital olarak barolara ve tüm Türkiye’deki avukatlara gönderilmiştir.  “Uzman Arabulucu” olup şu ana kadar bin civarında dosyayı üstlendiği arabuluculuk faaliyetini kurucusu olduğu “Çankaya Arabuluculuk Merkezi”nde meslek hayatına devam ettirmektedir.

oguz-hoca-1-230x300

Dr. M. Oğuz KÖKSAL

1966 Ankara doğumludur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Lisans eğitimini bitirmiş olup daha sonra Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans ve aynı Üniversite’de Muhasebe Finans Doktora programlarını tamamlamıştır. Mesleki kariyerine T. Halk Bankasında Uzman Yardımcısı olarak başlamış, daha sonra Ziraat Bankasında gerek genel müdürlükte müdür yardımcısı ve daire başkanlığı gerekse şubelerde Şube Yöneticiliği görevlerinde bulunarak emekli olmuştur. Halen Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık bölümünde part time öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Bankacılık, sermaye piyasaları ve diğer finans konularında eğiticilik yapmakta olup bu konularda yayımlanmış çeşitli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca, Sermaye Piyasası 1,2,3 ve Türev Araçlar Lisansına sahiptir.

WhatsApp-Image-2021-10-01-at-10.35.04-257x300

Dr. Öğr. Üyesi Damla SONGUR

Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur, Antalya Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini 2005-2009 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Özel Hukuk Bölümü’nde “Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Temsili” başlıklı çalışması ile 2012 yılında yüksek lisans derecesini ve “Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Malvarlığı Üzerinde İşlemler” başlıklı çalışmasıyla da 2019 yılında “Hukuk Doktoru” unvanını almıştır. Bu süreçte avukatlık stajını tamamlamış; AB Erasmus Personel Eğitim ve Staj Hareketliliği programı kapsamında 2013 yılında Büdel Hukuk Bürosu, Frankfurt am Main/Almanya ve 2017 yılında Center for German and International Law of Financial Services at the University of Mainz/Almanya’da çalışmıştır. Ayrıca yine 2017 yılında Institute of Foreign and International Private and Business Law- Heidelberg University, Heidelberg/Almanya ve Institute for Law and Finance- Goethe University, Frankfurt am Main/Almanya’da araştırmacı olarak bulunmuştur. 2011 yılından beri Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk/Ticaret Hukuku Anabilim Dalında görev yapmakta ve 2018 yılından beri Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Adalet-Hazar-300x300

Prof. Dr. Adalet HAZAR

Adalet Hazar, 1981 yılında Gazi Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezun olmuş, 1996 yılında yine aynı okulda İşletme bölümünden yüksek lisansını tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Muhasebe ve Finans bölümünde doktorasını 2009 yılında tamamlayarak akademik kariyerine başlayan Adalet Hazar’ın, 20 adet yayımlanmış kitabı, 20’nin üzerinde sayısız makalesi ve Şenol Babuşçu ile birlikte aldığı Best Paper International Conference on Economics ödülü vardır. Prof. Dr. Adalet Hazar, Başkent Üniversitesinde kariyerine devam etmektedir.

Simay-Yurekten-Fotograf-258x300

Av. Simay Yürekten

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yüksek onur derecesiyle mezun olan Simay Yürekten, İstanbul Barosuna kayıtlı olarak LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Simay, ağırlıklı olarak enerji hukuku (elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasaları), maden hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, borçlar hukuku ve dernekler hukuku konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Enerji hukuku alanında çeşitli sosyal platformlarda yayımlanmış makaleleri bulunan Simay, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

WhatsApp-Image-2021-10-07-at-10.34.22-1-300x300

Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY

M. Ayhan Tekinsoy, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi’nde başladığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisansını “Anayasa mahkemesi kararları ışığında kanun hükmünde kararnamenin hukuksal niteliği ve yetki yasaları” başlıklı teziyle 1996 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl aynı üniversitede başladığı doktorasını “İdari sözleşme rejiminin temel özellikleri” başlıklı teziyle 2002 yılında tamamlayan Tekinsoy, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

av.-muhammet-goksel-aydin-225x300

Av. Muhammet Göksel AYDIN

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2013 yılında mezun olduktan sonra avukatlık stajını Ankara Barosu’nda tamamlamıştır. Akabinde, üç yıl süreyle Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunmuş ve Georgetown University Law Center’da (Washington, D.C.) uluslararası ticaret hukuku, uluslararası yatırım hukuku ve uluslararası tahkim hukuku yoğunluklu yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır.

Yüksek lisans eğitimi sırasında ve sonrasında bir yıl süre ile ABD merkezli bir hukuk bürosunda çalışmış ve 2017 yılı itibari ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Hukuk Müşavirliği bünyesinde çalışmaya başlamıştır.

Göksel Aydın, çalışma hayatı boyunca, muhtelif alanlarda verdiği hukuki danışmanlık ve tahkim alanındaki çalışmalarının yanında, ana uğraş alanı olarak petrol ve doğalgaz arama ve üretim sektörünün çeşitli faz ve alanlarında sözleşme hazırlama ve müzakere faaliyetlerinde bulunmuştur.

siddik-hoca-foto-300x285

Prof. Dr. Sıddık CİNDORUK

S. Sıddık Cindoruk 1998 yılında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitede 2000 yılında yüksek lisans 2007 yılında ise doktora eğitimini tamamlamıştır. Hava kirliliğin izlenmesi, hava kirliliği modellemesi, etkileri ve gaz kontrolü gibi alanlarda araştırmalar yapmıştır. Hali hazırda dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmaktadır. Halen aynı üniversitede profesör olarak görev yapmaktadır.

DR-MUSTAFA-AYAZ-YAVUZ

Dr. Mustafa Ayaz YAVUZ

2000 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Devletler Özel Hukuku Yüksek Lisans Programını tamamlamış olup, yüksek lisans tezinin konusu “Milletlerarası Tahkimde Hakemlerin Esasa Uygulanacak Hukuku Tespiti” ‘dir. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim dalında doktorasını tamamlamıştır. Doktora tezi “Elektrik Tedarik Sözleşmesi Özellikle -İkili Anlaşma” olup, kitap olarak yayımlanmıştır. 2002 yılında Özelleştirme İdaresinde çalışmaya başlamış, aynı yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na geçmiştir. 2004 yılının Ağustos ayında Kurum’dan ayrılmış, halen özellikle enerji sektöründe arabuluculuk, müşavir ve avukatlık yapmaktadır. Enerji hukuku konusunda çok sayıda makale ve araştırma ve incelemeleri bulunmakta olup, ayrıca Ankara Barosunda ve Barolar Birliğinde enerji hukukuna ilişkin olarak “İleri Eğitim Programı” kapsamında moderatörlük yapmış ve eğitimler vermiştir.

WhatsApp-Image-2022-09-16-at-18.35.46-212x300

Emin Uğur DİVİTÇİ

1995 yılında Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik bölümünden mezun olan Emin Uğur Divitçi, uzun yıllar çeşitli firmalarda bilişim ve yenilenebilir enerji projelerinde mühendis, proje koordinatörü ve sözleşme yöneticisi olarak çalışmıştır.  Ayrıca üç yıl kadar Karacadağ Bölge Kalkınma Ajansıda yatırım destek ofisi koordinatörü olarak çalışan Emin Uğur Divitçi, bu süre zarfında bölgede UNDP,GAP BKİ ile birlikte yürütülen sanayi, enerji, ulaşım altyapısı ve yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ile yatırım promosyon projelerinde görev almıştır.

2012 yılında Ahmet Yesevi Üniversitesi Ekonomi Fakültesinde İşletme yüksek lisans programını tamamlayan Emin Uğur Divitçi,  2020 yılında Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra halen Avukatlık ve Bilirkişilik yapmaktadır.

 Av. Emin Uğur Divitçi, çeşitli yabancı ve yerli firmalara, özellikle Enerji ve Bilişim Hukuku alanında sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi, Hukuki işlemlerin takibi, risklerin tespiti ve raporlanması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir. Aynı zamanda A Sınıfı İSG uzmanı olan Emin Uğur Divitçi’nin bölgesel kalkınma ve enerji yatırımları konusunda çeşitli yayınları ve çalışmaları bulunmaktadır.