EKONOMİ HUKUKU HAKKINDA

Her ikisi de temelde insan ilişkisine dayanan Ekonomi ve Hukuk kavramları her ne kadar ayrı alanlar gibi görünse de birbiriyle oldukça ilintili ve birbirini besleyen alanlardır.

Örneğin hukuki alt yapısı sağlam, hukuka olan güvenin tam olduğu ülkelerde ekonomik büyümenin de daha hızlı olduğunu görüyoruz. Yine toplumsal refahın artması da hukuk ve ekonominin birbirini tamamladığı ülkelerde mümkündür.

Hukuka güven, hukuki öngörülebilirlik yatırımların ve ekonomik büyümenin olmazsa olmazıdır.

Teknolojinin gelişmesi ve insan ihtiyaçlarının artması ile ekonomik kurumlarda da çeşitlilik artmış, ekonomi temelli insani ve hukuki ilişkiler çoğalmış  ve böylece ekonomiyi hukuk düzleminde anlama gayreti de ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu olarak ekonomi hukuku multidisipliner bir alan olarak son yıllarda karşımıza çıkmaktadır.

Global gelişmeleri yakalama, dünyaya ayak uydurma ve inovasyon hedefiyle hareket eden bir ekip olarak;   Ekonomi Hukuku Eğitim Programının sizlere yepyeni bir vizyon kazandıracağına eminiz.