Enerji Hukuku Eğitim Programı

Eğitim Tarihi : 27 Nisan 2023
13:00 – 16:00
 0(312) 465 01 79
  E-posta : mail.com

Bilindiği üzere enerji, teknolojinin hayatımıza daha çok dahil olmasıyla önemini gün geçtikçe artıran bir konu olduğu gibi ülkelerin de en stratejik konularından birisidir.
Bu gelişimle beraber enerji arz ve talebi her gün artmakta ve bu alanda mevzuatsal çalışmalar hız kazanmaktadır. Dolayısıyla enerji hukuku gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Enerji Hukuku Eğitim Programı,  lisans eğitimini hukuk alanında tamamlamış hukukçular veya enerji şirketlerinde çalışan/çalışmak isteyen kişiler için tasarlanmış bir programdır.
Enerji hukukunu genel olarak tanımlayıp, enerji piyasasının işleyişini anlayabilmek için ve bu alanda bir alt yapıya sahip olmak isteyen herkes için uygun bir eğitimdir.
CLA ACADEMY, alanında uzman eğitmenler ile sizi hedeflediğiniz alanda daha ileriye götürecektir.

ENERJİ HUKUKU EĞİTİM PROGRAMI
Enerji Hukukuna Giriş
Genel olarak Enerji Hukuku
Enerji Hukuku ve Regülasyon
Enerjinin Sınıflandırılması
Enerji Hukuku Aktörleri, Düzenleyici Kurumlar ve EPDK
Ulusal ve Uluslararası Enerji Üretim ve Talepleri

Elektrik Piyasası
Elektrik Piyasası Teknik Kavramlar
Elektrik Piyasası Faaliyetleri
Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi
Elektrik Piyasası Lisanslama Süreçleri
Lisanssız Üretim
Yenilenebilir Enerji Kanunu ve YEKDEM Mekanizması
Hibrit Enerji

Türkiye Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası
LPG Piyasasına Giriş
LPG Piyasası Faaliyetleri
Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi
LPG Piyasası Lisanslama Süreçleri
LPG Piyasası Aktörleri
LPG Piyasası Sözleşmeleri

Petrol Piyasası
Petrol Piyasasına Giriş
Petrol Piyasası Faaliyetleri
Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi
Petrol Piyasası Lisanslama Süreçleri
Petrol Piyasası Aktörleri
Petrol Piyasası Sözleşmeleri

Doğalgaz Piyasası
Doğalgaz Piyasasına Giriş
Doğalgaz Piyasası Faaliyetleri
Faaliyetlerin Hukuki Çerçevesi
Doğalgaz Piyasası Lisanslama Süreçleri
Doğalgaz Piyasası Aktörleri
Doğalgaz Piyasası Sözleşmeleri

Enerji Piyasalarında Ulusal ve Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmaları ve Yargı Kararları
Uluslararası Enerji Yatırımlarından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar
Uluslararası Sözleşmeler
Uluslararası tahkim mekanizmaları
Uygulanacak Hukuk ve Hakem Kararlarının Bağlayıcılığı
Türk Yargı Kararlarının incelenmesi

Enerji Piyasaları ve Rekabet Hukuku
Rekabet Kanunu’ndaki Temel Hükümler
Elektrik Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi
Petrol Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi
Doğal Gaz Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasının Rekabet Hukuku Açısından İncelenmesi
Rekabet Sorunları ve Alınan Önlemler
Rekabet Kurumu ve EPDK Arası Yetki Sorunu

Çevre Hukuku ve Enerji Verimliliği Mevzuatı
Çevre Hukuku Türk Hukuku Mevzuatı
Uluslararası anlaşmalar
Çevre İhlalinde idari yatırımlar
Enerji Üretiminin Çevreye etkileri
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Belgesi süreci
Yeşil Mutabakat
Enerji Verimliği Mevzuatı
Enerji Performans Sözleşmeleri

Elektrik Piyasası Sözleşmeleri
Elektrik Piyasası Sözleşmelerine Genel Bakış
Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
Elektrik Piyasası Sözleşmelerinin Sınıflandırılması
Toptan Satış Seviyesindeki Sözleşmeler
EFET Sözleşmesi
Elektrik Tedarik Sözleşmeleri ve Unsurları
Perakende Satış sözleşmesi
Serbest Tedarik Sözleşmeleri
Proje Finansmanı ve Anahtar Teslim İnşaat (EPC) Sözleşmeleri
Uyuşmazlık Örnekleri

*CLA Academy program içerik ve saatlerinde değişiklik yapabilir.

 

Av. Çiğdem DİLEK

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Çiğdem Dilek, Yüksek Lisansını Başkent Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku alanında tamamlamıştır. Ayrıca London School of Economics’te 1 yıl Avrupa Birliği Hukuku eğitimi aldı.
Avukatlık mesleğine başladığı andan itibaren özel hukuk alanında çalışan Çiğdem Dilek, özellikle enerji hukuku, ticaret hukuku, borçlar hukuku, marka ve patent hukuku, inşaat hukuku, idare hukuku konularında çalışmalarını sürdürmektedir. İleri düzeyde İngilizce bilen Çiğdem Dilek, kamu kurumlarının yanı sıra birçok yerli ve yabancı şirketi temsil etmiştir.
Çiğdem Dilek, Ankara Barosu Enerji Hukuku Komisyonu’nun kurucu başkanıdır. Halen Global Energy Association’da İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca son 13 yıldır Türkiye’nin en büyük enerji kongresi olan EIF Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı’nda İcra Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. Bu kongre kapsamında düzenlenen enerji hukuku oturumlarında ders vermiştir. Çiğdem Dilek halen Ankara Çankaya’daki ofisinde mesleğini yapmaktadır.

Prof.Dr. Mustafa ERKAN

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi mezunu olan Prof. Mustafa Erkan, 2003 yılında University of Leicester’da Uluslararası Ticaret Hukukunda yüksek lisansını tamamlamış olup ardından 2009 yılında University of Exeter’de doktorasını tamamlamıştır.
İleri derecede İngilizce bilen ve çok sayıda yayını olan  Mustafa Erkan 2020 yılında Profesör unvanını almıştır.
Prof. Mustafa Erkan halen Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde milletlerarası tahkim, milletlerarası ticaret hukuku ve  enerji hukuku dersleri vermektedir.

Av. Mehmet Suat KAYIKÇI

Mehmet Suat Kayıkçı, 2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Daha sonra 2011 yılında Queen Mary, University of London’da Çevre ve Enerji Hukuku alanında yüksek lisans yapmıştır.
Avukatlık stajını Ankara Barosunda tamamladıktan sonra Çevre Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde uzman yardımcısı olarak çalışma hayatına başlayan Kayıkçı, Eylül 2004’te Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda uzman yardımcısı, Ocak 2008’de de Enerji Uzmanı olarak atanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan 2014 yılında ayrılan Kayıkçı kariyerine serbest avukat olarak devam etmek üzere LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosunun kurucu ortakları arasında yer almıştır.
Enerji hukuku alanındaki önde gelen sertifika programları başta olmak üzere birçok platformda eğitmen ve konuşmacı olarak da sunumlar yapan Kayıkçı’nın Petrol Piyasası Hukuku isimli bir kitabı, enerji alanındaki çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri ve değerlendirme yazıları bulunmaktadır.Kayıkçı, İngilizceyi akıcı olarak ve akademik düzeyde kullanmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Damla SONGUR

Dr. Öğr. Üyesi Damla Songur, Antalya Anadolu Lisesi’nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini 2005-2009 yıllarında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Özel Hukuk Bölümü’nde “Anonim Şirketlerde Pay Sahibinin Temsili” başlıklı çalışması ile 2012 yılında yüksek lisans derecesini ve “Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Malvarlığı Üzerinde İşlemler” başlıklı çalışmasıyla da 2019 yılında “Hukuk Doktoru” unvanını almıştır. Bu süreçte avukatlık stajını tamamlamış; AB Erasmus Personel Eğitim ve Staj Hareketliliği programı kapsamında 2013 yılında Büdel Hukuk Bürosu, Frankfurt am Main/Almanya ve 2017 yılında Center for German and International Law of Financial Services at the University of Mainz/Almanya’da çalışmıştır. Ayrıca yine 2017 yılında Institute of Foreign and International Private and Business Law- Heidelberg University, Heidelberg/Almanya ve Institute for Law and Finance- Goethe University, Frankfurt am Main/Almanya’da araştırmacı olarak bulunmuştur. 2011 yılından beri Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk/Ticaret Hukuku Anabilim Dalında görev yapmakta ve 2018 yılından beri Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi müdür yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Av. Simay Yürekten

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden yüksek onur derecesiyle mezun olan Simay Yürekten, İstanbul Barosuna kayıtlı olarak LBF Partners Avukatlık ve Danışmanlık Bürosu bünyesinde avukatlık mesleğini icra etmektedir.
Simay, ağırlıklı olarak enerji hukuku (elektrik, doğal gaz, petrol ve LPG piyasaları), maden hukuku, ticaret hukuku, idare hukuku, borçlar hukuku ve dernekler hukuku konularında çalışmalarına devam etmektedir.
Enerji hukuku alanında çeşitli sosyal platformlarda yayımlanmış makaleleri bulunan Simay, ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

Doç. Dr. M. Ayhan TEKİNSOY

M. Ayhan Tekinsoy, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1994 yılında Ankara Üniversitesi’nde başladığı Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisansını “Anayasa mahkemesi kararları ışığında kanun hükmünde kararnamenin hukuksal niteliği ve yetki yasaları” başlıklı teziyle 1996 yılında tamamlamıştır. Aynı yıl aynı üniversitede başladığı doktorasını “İdari sözleşme rejiminin temel özellikleri” başlıklı teziyle 2002 yılında tamamlayan Tekinsoy, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesidir.

Dr. Mustafa Ayaz YAVUZ

2000 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2003 yılında Ankara Üniversitesi Devletler Özel Hukuku Yüksek Lisans Programını tamamlamış olup, yüksek lisans tezinin konusu “Milletlerarası Tahkimde Hakemlerin Esasa Uygulanacak Hukuku Tespiti” ‘dir. 2011 yılında Gazi Üniversitesi Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim dalında doktorasını tamamlamıştır. Doktora tezi “Elektrik Tedarik Sözleşmesi Özellikle -İkili Anlaşma” olup, kitap olarak yayımlanmıştır. 2002 yılında Özelleştirme İdaresinde çalışmaya başlamış, aynı yıl Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na geçmiştir. 2004 yılının Ağustos ayında Kurum’dan ayrılmış, halen özellikle enerji sektöründe arabuluculuk, müşavir ve avukatlık yapmaktadır. Enerji hukuku konusunda çok sayıda makale ve araştırma ve incelemeleri bulunmakta olup, ayrıca Ankara Barosunda ve Barolar Birliğinde enerji hukukuna ilişkin olarak “İleri Eğitim Programı” kapsamında moderatörlük yapmış ve eğitimler vermiştir.

Eğitim Programın güncel tarihleri belli olduğunda sayfamızda duyurusu yapılacaktır.

Bu eğitime sektör hakkında işleyişi anlayabilmek ve bu alanda bir alt yapıya sahip olmak isteyen herkes için uygundur.

24 saatlik eğitim programının detayları eğitim içeriğinde yer almaktadır.
Online/interaktif Zoom platformu üzerinden yapılacak olan eğitim için katılımcılara eğitimden bir gün önce bağlantı linki gönderilecektir.

Aynı kurum içerisinden toplu katılımlarda ücretlerde indirim uygulanmaktadır.
Program bedeli, havale/EFT ile veya kredi kartı ile ödenebilmektedir.
Online eğitimlerde program bedeline PDF olarak eğitim dokümanları ve gerçekleştirilen canlı eğitime bir aylık video olarak tekrar erişim dahildir
Eğitim sonunda katılımcılara QR Kodlu Katılım Sertifikası adreslerine gönderilecektir.
Eğitim ücretini öğrenmek için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.