Energy Hukuku Kakkında

Sürdürülebilirlik raporları, şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarının ve uygulamalarının önemli bir parçasıdır. Sektör, ürün ve hizmet türü fark etmeksizin birçok şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim performansını paydaşlara açıklamanın öneminin farkına varmasıyla birlikte özellikle son yıllarda giderek daha da önemli hale gelmiştir. Son yıllarda raporlama çerçevelerindeki değişiklikler, ESG verilerinin artan önemi ve entegre raporlamaya yönelik trendler dahil olmak üzere bu konuda birçok önemli gelişme yaşanmaya devam etmektedir.

CLA ACADEMY’nin uzman kadrosu tarafından hazırlanan sürdürebilirlik Raporlaması eğitimi programı firmanıza özel olarak da tasarlanabilmektedir.

 

 

 

 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİM PROGRAMI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK NEDİR?

Sürdürülebilirliğin Tanımı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

Sürdürülebilirlik Raporlaması Tarihsel Gelişim

Raporlama Anlayışı ve Türleri

Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları

AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi

Türkiye’de Sürdürülebilirlik Raporlama Çalışmaları

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMA ADIMLARI

Raporlama Gereklilikleri

Raporlama Prensipleri

KURULUŞ İLE İLGİLİ YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER (GRI-2)

PAYDAŞ KATILIMI

Kuruluş ve Raporlama Uygulamaları

Faaliyetler ve çalışanlar

Yönetişim

Strateji, Politika ve Pratikler

Paydaş Katılımı

13:00-14:00 ÖĞLE ARASI

 Saat: 14:00- 17:00

  • ÖNCELİKLİ KONULAR KAVRAMI (Materiality)
  • GRI SEKTÖR STANDARTLARI
  • GRI KONU STANDARTLARI
  • GRI İÇERİK DİZİNİ-KULLANIM BEYANI VE BİLDİRİM
  • ÖRNEK RAPOR İNCELEMELERİ


*CLA Academy program içerik ve saatlerinde değişiklik yapabilir.