GSTC EĞİTİMİ HAKKINDA

Sürdürülebilir turizm hakkında profesyonel ve derinlemesine bilgi edinmesine, sürdürülebilirlik temelli etkili iş ve yönetim modelleri geliştirmesine, işletmelerin ve girişimcilerin rekabet avantajı kazanmasına ve somut performans hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayacak pratik bilgileri kazandırmaktır.
Eğitim sonunda katılımcıların, seyahat ve turizmde sürdürülebilirlik için küresel standartlar olan GSTC Kriterlerini ayrıntılarıyla öğrenmeleri, bu kriterlere uyum sağlamaya yönelik eylem planları geliştirmeleri, işletmelerinde sürdürülebilirlik için ilke ve politikalarını nasıl uygulayacakları konusunda uzmanlaşmaları hedeflenmektedir.
Turizm işletmesi sahipleri ve profesyonelleri, turizm yatırımcıları, yöneticileri ve danışmanları, akademisyenler ve sürdürülebilir turizm konusuna ilgi duyan herkes eğitime katılabilir.