GÜNEŞ ENERJİSİ MEVZUATI HAKKINDA

Güneş, yenilenebilir enerji söz konusu olduğunda en başta gelen, diğer yenilenebilir enerji türlerine göre tüm dünya genelinde yaygın olarak kullanılan temiz enerji kaynağıdır. Dünya konjonktürüne bakıldığında, iklim değişikliği krizi başta olmak üzere çeşitli kaynak krizleri ve çevre kirliliği sebepleriyle ülkeler arası yenilenebilir enerjiye yönelim giderek artmaktadır.

Güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunu GES yatırımlarına göre; sistem çalışma esasları, santrallerin planlama-tasarım ve kurulumu, çok yönlü mevzuatlar (lisanslı ve lisanssız üretim mevzuatları, YEK mevzuatı vb.) gibi geniş başlıklar çerçevesinde ele alan Güneş Enerjisi Eğitim Programı solar sektör içinde çalışan herkes için tasarlandı.