KAMA İHALA HUKUKU HAKKINDA

Kamu idareleri tarafından ihtiyaç duyulan mal, hizmet ve yapım işleri düzenlenen ihaleler yoluyla temin edilmektedir. Kamu idarelerinin söz konusu ihtiyaçlarının temininde şirketler için kamu idareleri önemli müşteri konumunda yer almaktadır.

Kamu idarelerinin ihtiyaç duyduğu malın satılması ve hizmetin sunulabilmesi amacıyla yapılacak ihaleler düzenlemeler ile sıkı koşullar ve kurallara bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemelere hâkim olmak ihalelerde yapılacak hataları engelleyecek ve olası maddi hasarları en aza indirgeyecektir.

Bu kapsamda kamu ihalelerine katılan şirketlerin, satış / ihale çalışanlarının kamu ihale hukuku konusunda gerekli donanımda olmaları ve şirketlerin çalışanlarına bu konuda gerekli eğitimleri aldırması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu ihalelerde hata yapılması durumunda ihalelerin iptali ve kamu hizmetinin aksaması söz konusu olmaktadır. Bu nedenle kamu ihalesi gerçekleştiren kamu kurumlarının da ihale personellerine kamu ihale eğitimi aldırması gerekmektedir.

CLA Academy tarafından düzenlenen kamu ihale hukuku eğitimi; ihalelere ilişkin kavramların, yeterlilik şartlarının, ihalelere yönelik idari başvuruların ve yasal süreçlerin anlatıldığı geniş kapsamlı bir programdır. Bu eğitim neticesinde, kamu personellerinin en az hata ile ihale süreçlerini tamamlaması ve yine aynı şekilde şirketlerin ihale personellerinin minimum hata ile ihalelere teklif sunmasını ve yasaya uygun başvuruları gerçekleştirmesi mümkün olacaktır.