KARBON AYAK İZİ HAKKINDA

Karbon ayak izi; beşeri faaliyetlerin doğaya verdiği zararın matematiksel bir kanıtı olarak, günlük salınan sera gazlarının birim CO2 cinsinden hesaplanması ile ortaya çıkar.
Sanayi tipi enerji tüketimi ve ulaşım faaliyetleri gibi fosil yakıtların yaygın olarak kullanılması sonucu ortaya çıkan karbondioksit emisyonu, kontrol altında tutulmadığı müddetçe doğa için önemli bir tehdit oluşturmakta ve iklim krizine sebep olmaktadır.
Global ölçekte alınan kararlar kapsamında imzalanan Paris İklim Anlaşması ve Yeşil Mutabakat gereği uluslararası sistemin baş aktörleri olan ülkeler, karbon emisyonlarını azaltmak için çeşitli eylem planları oluşturmaktadır. Atılan bu adımlar neticesinde enerjide “yeşil” dönüşüm hareketi başlamıştır.
CLA ACADEMY’nin ülkemizdeki eylem planları ve gelişmeleri de yakından takip eden alanında uzman eğitmenleri ile hazırladığı Kurumsal Karbon Ayak İzi Eğitim Programı, konuyu hem teknik hem de hukuki yönünden ele alarak katılımcılarına sunmaktadır.