REKABET HUKUKU HAKKINDA

Rekabet Hukuku; mal ve hizmet piyasalarındaki dengesizliğin engelleme; dengeyi bozan veya kısıtlayan anlaşma, karar ve uygulamaların önüne geçme; piyasaya hâkim olan teşebbüslerin bunu kötüye kullanmamalarını önlemeye, bunun için gerekli düzenleme ve denetlemeleri yapmak suretiyle haksız rekabeti engelleme amacı taşıyan hukuk dalıdır.

Sözleşme özgürlüğü ve serbestisi ilkeleri çerçevesinde hukuka uygun gibi görünen işlem veya eylemler rekabet hukukuna aykırılık teşkil edebilmektedir.

Şirketler iyi niyet çerçevesi içerisinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle, kurallara aykırılık nedeniyle rekabet soruşturmasına ve yüksek miktarda para cezasına maruz kalabilmektedirler.

Bu sebeple rekabet hukuku kurallarının ve yasaklanan faaliyetler konusunda rekabet hukuku alanında çalışan tüm şirket yöneticileri ve personellerinin bilgilendirilmesi gerekmekte olup, şirket çalışanlarının bu süreçte gerekli donanıma sahip olmaları önem arz etmektedir.

CLA Academy olarak düzenlediğimiz Rekabet Hukuku Eğitimi; rekabet hukukunun temel alanlarının, rekabet ihlaline ilişkin işlemlerin, ihlale sebep olunmaması için dikkat edilmesi gerekli hususların ve yerine getirilmesi gerekli olan sorumlulukların ele alındığı, katılımcıların tüm bu hususlarda yeterli düzeye ulaşmalarının amaçlandığı bir programdır.