VERGİ HUKUKU HAKKINDA

Vergi, toplumun ihtiyacı olan kamu hizmetlerinin üretilip sunulması için gereken kaynakların sağlanması amacıyla topluma yüklenen mali bir yükümlülüktür. Vergi hukuku, hukuk sistemimizde en ayrıntılı düzenlemelerin bulunduğu hukuk dalıdır.

Günlük hayatımızda ya da iş hayatımızda sürekli olarak vergi ile karşı karşıya gelmekte, vergi uyuşmazlıklarının tarafı ve muhatabı olabilmekteyiz. Vergi alanında karşılaşılan hukuka aykırılıklara karşı gidilecek yasal yolların bilinmesi, hak ve yükümlülükler için bu alanda gerekli eğitim düzeyine sahip olunması gerekmektedir.

CLA Academy olarak vergi hukuku eğitimi ile katılımcılara; vergi hukukukapsamında sıkça karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yollarına ilişkin izlenecek yollar hakkında detaylı bilgi verilmeyi amaçlıyoruz.

Bu eğitimin alınması ile vergi hukukunun kaynakları, yorumlanması, idarenin vergilendirme yetkisinin kullanımını ve sınırlarını, vergilendirme sürecini, vergi uyuşmazlıklarında idari ve yargısal çözüm yollarını, vergi suç ve kabahatleri konu başlıklarında yeterli bilgi birikimine sahip olunacaktır.